Om oss

Altiprosjekt er et firma med ca. 40 ansatte som har mange års erfaring i bransjen og høy kompetanse. Vi har kontor og lager i Oslo og hovedkontoret ligger i Drammen. Vi påtar oss oppdrag i hele landet.

Visjon

Vi har som visjon å bli Norges beste arbeidsplass innen 2020.

Vi mener at fornøyde medarbeidere også fører til fornøyde kunder og gir en positiv effekt rundt oss i samfunnet. Vår arbeidsplass skal være en kilde til motivasjon og mestring ved utfordrende og givende arbeidsoppgaver med mulighet for personlig vekst.

Grunnverdier/Etiske retningslinjer

Lojalitet/tillit
Ærlighet
Høy arbeidsmoral
Engasjement

Kompetanse

Vi har mange års erfaring innen prosjektledelse og praktisk gjennomføring av prosjekter og kan med hånden på hjertet si at kunnskap alene ikke er kompetanse. Man må besitte evnen og viljen til å bruke den kunnskapen man innehar. Kunnskap øker vi gjennom kontinuerlig kursing og erfaringsutveksling. Evnen utvikler vi gjennom god opplæring og oppfølging på arbeidsplassen. Viljen kommer fra motiverte medarbeidere i et godt og meningsfylt arbeidsmiljø. Summen av dette fører til en kontinuerlig kompetansevekst i Altiprosjekt og kommer til uttrykk gjennom kreative, spesialtilpassede løsninger og et godt stykke håndverk.

Kvalitetsikring

Kvalitet er dynamisk. Det må holdes ved like kontinuerlig. Gode systemer og rutiner er vårt viktigste redskap i vårt arbeid med kvalitetssikring. Vårt kvalitetstyringssystem forenkler intern opplæring og sikrer at arbeidet utføres som planlagt. Våre største kunder har kvalitetsrevidert oss, noe som har ført til at Altiprosjekt er den foretrukne samarbeidspartner innen riving/sanering. Vi ser gjerne at flere av våre nye kunder også gjennomfører en kvalitetsrevisjon av oss slik at vi til en hver tid leverer den kvalitet som er forventet .

HMS

Sannheten er at et godt HMS-system også gir en meget god og langsiktig økonomisk gevinst. Sikre og trygge omgivelser gir økt effektivitet og motivasjon hos våre medarbeidere og reduksjon av sykefravær. Gode rutiner på kildesortering og håndtering av avfall gir kraftig reduksjon i deponikostnader og høyere effektivitet på arbeidsplassen. Vi har utviklet et system med gode rutiner og nødvendig dokumentasjon for en hver operasjon.

Miljø

Vårt miljøfokus skal gjenspeiles i alle operasjoner vi utfører på prosjektene. Vi velger derfor alltid den tryggeste, sikreste og mest effektive metoden hvor miljøhensynet ivaretas med høyest mulig kildesorteringsgrad.


img
ALTiPROSJEKT AS Adresse: Gråterudveien 1, 3036 Drammen  +47 450 22222