Asbest sanering

Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe fibrøse krystallinske silikatmineraler i naturen som grunnet sine isolerende, brannresistente, slitasjeresistente samt armerende egenskaper har blitt benyttet i et mangfold av produkter i flere tusen år, og da særlig innenfor byggenæringen.
Asbestholdige materialer er ufarlige så lenge de er urørte og ikke utsettes for brekkasje eller skade. Inntreffer dette vil det avsettes helseskadelige fibre i luften og eksponering over lengre tid kan i verste konsekvens føre til flere lungesykdommer, deriblant lungekreft og asbestose.
Ved rehabilitering, demontering, riving og annen inngripen i bygg oppført før 1981 er det derfor viktig å kartlegge hvor asbestholdige materialer kan lokaliseres, slik at disse materialene kan saneres forut annen byggeaktivitet.

Man kan blant annet finne asbest i:

    Tak/fasadeplater ute – Eternitt
    Himlings/veggplater inne – Internitt, Pernitt, Asbestolux
    Lydfuger
    Rørisolasjon
    Isolasjon/pakninger i fyrkjeler
    Gulvfliser/gulvbelegg
    Maling
    Avrettingsmasser
    Sikringsskap/kabler

Det er strenge lovpålagte retningslinjer pålagt all håndtering av asbest i Norge og kun sertifiserte selskaper med løyve har anledning til å utøve slike arbeider.
ALTiPROSJEKT AS kan påta seg både store og små asbestsaneringsoppdrag, og du er hjertelig velkommen som både bedrifts- og privatkunde. Til din disposisjon har vi over 30 medarbeidere med spesialkompetanse innen asbestsanering, hvor flesteparten har over 3 års erfaring- samt flere som har jobbet med asbest siden forbudet ble innført tidlig i 1980-årene.
Vi utfører saneringen ved hjelp av velprøvd og sikker metodikk og benytter oss av teknologiske hjelpemidler som undertrykksmålere, luftrensere, undertrykksvifter og tilpassede støvsugere. Vi disponerer egne asbestbrakker til renhold av personell og utstyr.
Vi har egenutviklede HMS- systemer og rutiner som kvalitetssikrer utført sanering for din sikkerhet.
ALTiPROSJEKT asbestsanering- Trygghet gjennom erfaring!

 

img
ALTiPROSJEKT AS Address: Gråterudveien 1, 3036 Drammen  +47 45 02 22 22