web analytics

Riving

Asbestsanering

Betong saging/Boring

Bemanning

Vi har etter mange år i bransjen bygd opp en bedrift som utfører alle slags riveoppdrag på en effektiv, sikker og ryddig måte. Alle våre medarbeidere har mange års praktisk erfaring, alle de nødvendige kurs og sertifiseringer og stort fokus på effektive løsninger som ivaretar hensynet til HMS. Vi samarbeider tett med våre kunder for å kunne utføre alle oppdrag ryddig og effektivt. Med stor kapasitet og fleksibilitet vektlegger vi å vise oss tilliten verdig.

Med over 30 medarbeidere som har lang og bred erfaring innen asbestsanering kan du som kunde være trygg på at alle oppdrag blir utført i henhold til gjeldende forskrifter på en sikker og effektiv måte. Vi utfører alle former for asbestsanering fra de første materialprøvene til avsluttende luftprøver og sluttrapport.

Med vår kompetanse kan vi utføre alt innen betongsaging/boring og kan også påta oss en rådgivende rolle ved utfordrende arbeidsoperasjoner for å finne den sikreste og mest effektive løsningen. Arbeidet blir alltid utført med høy fokus på HMS, og tildekking og avsluttende rengjøring sørger for at arbeidsområdet er i samme forfatning som før arbeidet startet. Ettersom dette arbeidet kan medføre en del støy er vi meget fleksible og tilpasser arbeidstiden etter våre kunders ønsker.

Hos oss i Altiprosjekt er mennesket i sentrum. Vår filosofi er at den som jobber med noe de finner meningsfylt i et godt arbeidsmiljø, vil også gjøre en fantastisk jobb. Ved å fokusere på god kommunikasjon, inkluderende lederskap og målrettet gjennomføring skal vi tilføre en økt verdiskapning for våre kunder, oss selv og i samfunnet generelt.


img
ALTiPROSJEKT AS Adresse: Gråterudveien 1, 3036 Drammen  +47 450 22222